Kas yra akcija?


Akcija – tai nuosavybės vertybinis popierius, suteikiantis jį įsigijusiam asmeniui tam tikras turtines ir neturtines teises, pvz., balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, gauti dalį bendrovės dividendų ir turto, likusio po jos likvidavimo.
© 2023 inf.lt