Kas yra BIC kodas?


BIC yra angliško termino Bank Identification Code trumpinys. Jis taip pat dar vadinamas SWIFT. Tai banko identifikavimo kodas, kuris nurodo banko šalį bei jo padalinį.
© 2023 inf.lt