Kas yra daiktavardis?


Daiktavardis nusako daiktų ir dalykų pavadinimus, taip pat vardus, pvz., vyras, drąsa, Lietuva. Jis turi savarankišką giminę, skaičių ir linksnį.
© 2023 inf.lt