Kas yra mobilizacija?


Mobilizacija turi dvi reikšmes:

1. Institucijų ir ūkio subjektų veiklos pertvarkymas.

2. Karo atveju prievolininkų šaukimas ginti valstybės ir vykdyti tarptautinius įsipareigojimus.
© 2023 inf.lt