Kas yra NATO?


NATO yra angliško termino North Atlantic Treaty Organization trumpinys (liet. Šiaurės Atlanto sutarties organizacija arba Atlanto aljansas). Tai nepriklausomų valstybių politinio ir karinio bendradarbiavimo gynybinė sąjunga.
© 2023 inf.lt