Kas yra tolerancija?


Tolerancija – tai pakantumas kitokioms pažiūroms, nuomonei, tikėjimui ir įsitikinimams. Supratimas, kad ne visi žmonės yra vienodi, ir pripažinimas, kad jie turi teisę būti kitokiais. Suvokimas, kad skirtingos tautybės, tikėjimo ar kitų ypatybių turintis žmogus nėra blogesnis ar menkesnis už mus pačius.
© 2023 inf.lt